Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών Β’ εξαμήνου 2016 των Υγειονομικών