Ο ΕΦΚΑ υπενθυμίζει σχετικά με την χωροταξική κατανομή των υπηρεσιών του

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017

 

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ με αφορμή επιστολές για το θέμα της χωροταξικής ανασυγκρότησης, διευθέτησης των τοπικών υπηρεσιών του, που είδαν το φως της ηλεκτρονικής δημοσιότητας την Παρασκευή 10/3/2017, υπενθυμίζει προς κάθε ενδιαφερόμενο τα παρακάτω:

Με το από 8/3/2017 Δελτίο Τύπου με τίτλο «Ο ΕΦΚΑ σχετικά με την οργανωτική του δομή» έδωσε στη δημοσιότητα και γνωστοποίησε στους ασφαλισμένους, στους πολίτες και στους εκπροσώπους τους, τα κριτήρια, τους λόγους και τους στόχους που επιδίωξε ύστερα από ενδελεχή μελέτη για την χωροταξική όσο και υπηρεσιακή διαμόρφωση της οργανωτικής δομής του ενιαίου πλέον φορέα ασφάλισης.

Στο κείμενο που δημοσιοποιήθηκε εμπεριέχεται πλήρης ανάλυση για το συγκεκριμένο θέμα και την εμπεριστατωμένη επεξεργασία στην οποία προχώρησε η Διοίκηση του ΕΦΚΑ επί αυτού, στην οποία και παραπέμπει για τις τυχόν διευκρινήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να παρασχεθούν.

Ανάμεσα σε αυτές βέβαια υπάρχουν και εκείνες που αφορούν τόσο σε πληθυσμιακά όσο και σε ασφαλιστικά μεγέθη, τα οποία έλαβε υπόψη της προκειμένου να κατανείμει τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σε επιμέρους τόπους, Δήμους και Περιφέρειες, επιφυλασσόμενη, βέβαια, να εξετάσει και επιμέρους άλλες ιδιαιτερότητες εάν αυτές είτε υπερβαίνουν είτε καθιστούν αναγκαία την αλλαγή των κριτηρίων της συγκεκριμένης χωροθέτησης.

Αν αυτές υπάρχουν και, φυσικά, αποδεικνύονται συγκεκριμένα, αναμένει τη γνωστοποίησή τους.