Μεταστέγαση του Τμήματος Συντάξεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και  Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ.ΤΣΜΕΔΕ)

Αθήνα, 19/11/2020

                                                                      
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι λόγω μεταστέγασης του Τμήματος Συντάξεων της Περιφερειακής Δ/νσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και  Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ.ΤΣΜΕΔΕ) σε νέο κτήριο, η συναλλαγή των ασφαλισμένων με την εν λόγω υπηρεσία δεν θα είναι δυνατή κατά το χρονικό διάστημα από τις 18/11/2020 έως και τις 20/11/2020. 

Το εν λόγω Τμήμα Συντάξεων θα λειτουργεί κανονικά από 23/11/2020 στη νέα διεύθυνση που θα στεγάζεται επί της οδού Αχαρνών 29 στον 5ο όροφο. 

     Από τη Διοίκηση του e – ΕΦΚΑ