Μεταφορά αρμοδιοτήτων Επικουρικών Συντάξεων ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΣΜΕΔΕ

Αθήνα, 28 Απριλίου 2021

 

Τα αιτήματα απονομής επικουρικής σύνταξης των συνταξιούχων των τομέων  Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ θα εξακολουθούν να υποβάλλονται στο κτίριο του e-ΕΦΚΑ – Ακαδημίας 58- Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dioik.merimna.epasf@efka.gov.gr


Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1309/τ. Β΄/ 03-04-21  ( Αριθμ 92194 Απόφαση Διοικητή  e- ΕΦΚΑ ) αποφασίστηκε  η μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης επικουρικής σύνταξης των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, από το Β’ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης της Ε' Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών:  

 

  • Στο Τμήμα Α' Απονομής Συντάξεων Νομικών της Δ' Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων για τους ασφαλισμένους των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ για την περιοχή αρμοδιότητας του. 
  • Στο Τμήμα Γ' Απονομής Συντάξεων Μηχανικών της Δ' Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων για τους ασφαλισμένους του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ για την περιοχή αρμοδιότητας του. 
  • Στο Τμήμα Ε’ Απονομής Συντάξεων Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Ασφαλισμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Γ’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων για τους ασφαλισμένους των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ για την περιοχή αρμοδιότητας του.
     

      Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ