Επικοινωνία με την Τοπική Διεύθυνση e-Ε.Φ.Κ.Α. Α΄ Βοιωτίας (με έδρα τη Λιβαδειά)

                                                                                 Αθήνα, 16/9/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Επικοινωνία με την Τοπική Διεύθυνση e-Ε.Φ.Κ.Α. Α΄ Βοιωτίας
(με έδρα τη Λιβαδειά)


Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει  ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη του ΟΤΕ στo τηλεφωνικό κέντρο της  Τοπικής  Διεύθυνσης  e-Ε.Φ.Κ.Α. Α΄ Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά (Αισχύλου & Οδυσσέως, Λιβαδειά) . 
Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που είναι ήδη αναρτημένα στη σχετική ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α.
                                                                                                                 

           
                                                                                                                                         ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ