Έναρξη κατασκηνωτικής περιόδου 2019 για τους ασφαλισμένους του π. ΤΑΠΙΤ- ΤΑΠΕΜ (Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου)

                         Αθήνα, 7/6/2019

H Διοίκηση του ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι για την έναρξη κατασκηνωτικής  περιόδου   έτους 2019, οι ασφαλισμένοι του π. ΤΑΠΙΤ- ΤΑΠΕΜ  (Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου) που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

 1. Αίτηση Συμμετοχής

 2. Δύο (2) φωτογραφίες κατασκηνωτή

 3. Ιατρική Γνωμάτευση

 4. Υπεύθυνη Δήλωση (που θα δηλώνεται ότι είναι  εργατοϋπάλληλος μετάλλου, εργαζόμενος και συνεχίζει να εργάζεται με Α.Μ. ΕΤΕΜ – ΤΑΠΕΜ  και  Α.Μ. ΙΚΑ , στην επιχείρηση, με έδρα ).

 

  Οι θέσεις συμμετοχής που έχουν εγκριθεί για το ΤΑΠΙΤ- ΤΑΠΕΜ είναι 1.150.

  Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στο πλησιέστερο Περιφερειακό τμήμα Μη Μισθωτών (π. ΟΑΕΕ) για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο από 10/06/2019 έως 14/06/2019.

  Για την Β΄ και Γ΄ κατασκηνωτικές  περιόδους από 17 /06/2019 έως 28/06/2019.

  Για την ομαλή έκβαση διεκπεραίωσης συμμετοχής  τους, επισημαίνεται ότι η επιλογή της Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου θα γίνει την Παρασκευή 14/06/2019,ώρα 12:00 με κλήρωση και ομοίως και για τις Β΄ και Γ΄ κατασκηνωτικές  περιόδους θα γίνει την Παρασκευή 28/06/2019,ώρα 12:00.    

 

                                        Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ