Δωρόσημο Πάσχα 2017 των εργατοτεχνιτών οικοδόμων

Αθήνα, 28 Απριλίου 2017

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 26.4.2017 έληξε η περίοδος καταβολής - μέσω τραπεζών - του Δωρόσημου Πάσχα 2017, στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Δικαιούχοι που δεν έλαβαν το Δωρόσημο (λόγω αλλαγής ή διακοπής τραπεζικού λογαριασμού) μπορούν να απευθύνονται για την είσπραξη του στα κατά τόπους υποκαταστήματα μισθωτών ΕΦΚΑ από την Τετάρτη 3.5.2017 έως την Παρασκευή 26.5.2017