Βεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2018

Αθήνα, 17 Μαΐου 2019

Oι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 για φορολογική χρήση έχουν αναρτηθεί στον ατομικό λογαριασμό των ασφαλισμένων και στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που τηρούνται στον ιστότοπο ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr στον σύνδεσμο  «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» ---> «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΚΑ».

 

 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α.