Ανάρτηση ειδοποιητηρίων αναδρομικών Α΄ εξαμήνου 2015 (Ν.3986/2011)

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2019

Ανακοίνωση
Ανάρτηση ειδοποιητηρίων αναδρομικών Α΄ εξαμήνου 2015 (Ν.3986/2011)


H Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ότι αναρτήθηκαν  τα ειδοποιητήρια αναδρομικών  διαφορών Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 (Ν.3986/2011)  ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων σύμφωνα με την υπ΄αρ.398/18.05.2016  απόφαση του ΔΣ-ΕΤΑΑ. 

                                                                       
                                                                         

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ