Ανακοίνωση

Αθήνα,  29 Οκτωβρίου 2020

Υποβολή AΠΔ κοινών επιχειρήσεων Οκτωβρίου 2020  με χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης των μηχανογραφικών υποδομών του e-ΕΦΚΑ η Διοίκηση του Φορέα ενημερώνει τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ότι η υποβολή Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020 δεν θα είναι δυνατή από τις 03/11/2020 έως τις 05/11/2020 λόγω μερικής τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος. 
 

Η υποβολή των ΑΠΔ για εργοδότες κοινών επιχειρήσεων θα είναι εκ νέου δυνατή από τις 6/11/2020 μετά από την ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων. 

Η τροποποίηση αφορά στην επέκταση κατά ένα ψηφίο του μήκους του πεδίου «Τύπος Αποδοχών» (Τ.Α.) της Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων από δύο (2) σε τρείς (3) χαρακτήρες.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω τροποποίηση δεν αφορά στις Α.Π.Δ. του Δημοσίου (νέα εφαρμογή υποβολής Α.Π.Δ. μονίμων δημοσίων υπαλλήλων) και των εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων (δημόσιων και ιδιωτικών), για τις οποίες θα εξακολουθήσει η χρήση διψήφιων τύπων αποδοχών (01, 02 ...........99) κατά τα γνωστά.
 

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ