ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 19/4/2024


                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Παραλαβή δηλώσεων  υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ ως υποψηφίων στις εκλογές 
της 9ης Ιουνίου 2024


Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. 33202/06-04-2024 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας» σύμφωνα με το οποίο: «επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του πδ 26/2012 όπως  ισχύει, οι προθεσμίες δεν παρατείνονται λόγω αργιών ή εξαιρέσιμων, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να  μεριμνήσουν για τη λειτουργία τους έως τα μεσάνυχτα της ημέρας λήξης των κοινοποιούμενων προθεσμιών» ο e- ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι η Υπηρεσία Κεντρικού Πρωτοκόλλου (Ακαδημίας 22,106 71 ΑΘΗΝΑ) θα παραμείνει ανοικτή την Παρασκευή 19/04/2024 έως τις 23:00, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των 50 ημερών πριν τη διενέργεια των εκλογών για τη δήλωση στην ηλεκτρονική πύλη υποψηφιοτήτων των προτάσεων υποψηφιοτήτων των συνδυασμών (άρθρο 3 παρ. 8 του ν. 4255/2014) προκειμένου να παραλαμβάνει τυχόν δηλώσεις υπαλλήλων του ως υποψηφίων στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024. 

Σε περίπτωση δε αδυναμίας προσέλευσης δίνεται η δυνατότητα αποστολής αυτών με ηλεκτρονικό μήνυμα στο protocol@efka.gov.gr

                                                                                                                 
                                                                                                           Από τη Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α.