Ανακοίνωση

Αθήνα, 1η/4/2024

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αποκατάσταση επικοινωνίας με το Β΄ Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Λασιθίου (με έδρα την Σητεία)

 

H Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι αποκαταστάθηκε πλήρως η επικοινωνία με το Β΄ Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Λασιθίου (με έδρα την Σητεία).

 

Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που είναι ήδη αναρτημένα στη σχετική ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

( apoktm.sitia@efka.gov.gr). 

 

 

                                                      Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ