ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 29/03/2024

ANAKOINΩΣΗ
Προσωρινή Μη διαθεσιμότητα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι, λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης υποδομών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, από ώρα 08:00πμ έως και ώρα 8μ.μ, το σύνολο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ δεν θα είναι διαθέσιμες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.


                                                            Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ