ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 24/01/2024

Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ
λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης υποδομών της ΓΓΠΣΨΔ

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι  την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 07:00 δεν θα είναι  διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που επηρεάζουν τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISNET.

Όπως και σε προηγούμενες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εν λόγω εργασίες να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ