ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα,   20/12/2023

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2023 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

 

Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 θα καταβληθεί σε 72.380 εργατοτεχνίτες οικοδόμους ποσό ύψους 33.290.254,23 ευρώ, που αφορά το Αδειοδωρόσημο Χριστουγέννων 2023.     Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των ασφαλισμένων. 

Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού μπορούν να τα δηλώσουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, είτε στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr  (επιλογή-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ->Μισθωτοί ->Ατομικά Στοιχεία), είτε και μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης (www.gov.gr).

 

 

                                                          Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ