ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2023


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:
Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης υποδομών της ΓΓΠΣΨΔ

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει ότι όπως είχε ενημερώσει με την από 10ης/11/2023 ανακοίνωσή της (https://www.efka.gov.gr/el/anakoinoseis/anakoinose-502), προσωρινά, από την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 22:00 δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που επηρεάζουν τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών.

Όπως και σε προηγούμενες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εν λόγω εργασίες να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα.
 
Για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ασφαλισμένων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση κατά την αποκατάσταση της διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ