ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά:

1. Το Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30/06/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

2. Το Α.Π. 144165/05/07/2020 Έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και σε συνέχεια του με αρ.πρωτ. 118461/12/06/2020 εγγράφου μας, και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Το ωράριο εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων από τις υπηρεσίες μας είναι 08:00 με 14:00. Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας, από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 διαχωρίζεται το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού σε ωράριο με ραντεβού και ωράριο με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

α) Εξυπηρέτηση κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού ή κατόπιν αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) : κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 8.00 με 10.00. Για τον καλύτερο προγραμματισμό η μέση διάρκεια του ραντεβού υπολογίζεται στα 6 λεπτά ανά θέση εξυπηρέτησης.

β) Εξυπηρέτηση με σειρά προτεραιότητας κατόπιν προσέλευσης χωρίς ραντεβού : Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 8.00 με 14.00, Τρίτη και Πέμπτη 10.00 με 14.00.

Σημειώνεται ότι εφόσον τα αιτούμενα εβδομαδιαίως ραντεβού ξεπερνούν τα 24 ανά θέση εξυπηρέτησης, μπορεί να δεσμεύεται έως ένα επιπλέον δίωρο κάθε Τετάρτη 8.00 με 10.00 για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με ραντεβού.

Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση που κατά τις ημέρες που εξυπηρετείται το κοινό με ραντεβού αν ολοκληρωθούν τα προγραμματισμένα πριν από τις 10.00, θα ξεκινά νωρίτερα η εξυπηρέτηση του κοινού με σειρά προτεραιότητας.

Όσον αφορά στα μέτρα που σας κοινοποιήθηκαν με το υπ’αριθμ. 118461/12/06/2020 Έγγραφό μας,( Β. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ