ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 27 Iανουαρίου 2023

Παράταση προθεσμίας για την κατάθεση βεβαίωσης στοιχείων υποψηφίου και των βεβαιώσεων εργοδότη για την πλήρωση επτά (7) θέσεων Γενικών Διευθυντών για την Κεντρική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται έως την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 η προθεσμία για την κατάθεση βεβαίωσης στοιχείων υποψηφίου και των βεβαιώσεων εργοδότη (e-mail:hr-career@efka.gov.gr) που αφορά στην Προκήρυξη πλήρωσης των επτά (7) θέσεων Γενικών Διευθυντών για την Κεντρική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ (αρ. πρωτ. 5989/05-01-2023, 6005/05-01-2023, 6014/05-01-2023, 6027/05-01-2023, 6061/05-01-2023, 6072/05-01-2023, 6291/05-01-2023) για τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του   ν.   4892/2022.

Συγκεκριμένα, οι επτά (7) προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν:

  1. Την Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
  2. Την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  3. Την Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας
  4. Την Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  5. Την Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής  και Ανάπτυξης
  6. Την Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας
  7. Την Γενική Διεύθυνση Ελέγχων

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ