ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 25/1/2023

Παράταση προθεσμίας για την κατάθεση βεβαίωσης στοιχείων υποψηφίου και των βεβαιώσεων εργοδότη για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων Προϊσταμένων ΓΔ του e-ΕΦΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 η προθεσμία για την κατάθεση βεβαίωσης στοιχείων υποψηφίου και των βεβαιώσεων εργοδότη (e-mail:hr-career@efka.gov.gr) που αφορά στην Προκήρυξη πλήρωσης των 12 θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) του e-ΕΦΚΑ σε όλη την Ελλάδα (αρ. πρωτ. 4277/04-01-2023)για τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του   ν.   4892/2022.   

Συγκεκριμένα, οι δώδεκα (12) προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν:

 • Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
 • Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Κεντρικής Μακεδονίας
 • Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Δυτικής Μακεδονίας
 • Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Ηπείρου και Κέρκυρας 
 • Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Θεσσαλίας
 • Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Στερεάς Ελλάδας 
 • Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας
 • Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Πελοποννήσου
 • Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Αττικής 
 • Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Βορείου Αιγαίου 
 • Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Νοτίου Αιγαίου
 • Της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Κρήτης

                 
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ