ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης, ενδέχεται να παρατηρηθεί απώλεια συνδεσιμότητας κατά διαστήματα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Οι εργασίες θα διαρκέσουν κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 17/01/2023 ώρα 16:00 έως και Τετάρτη 18/01/2023 07:00.