Ανακοίνωση

Αθήνα, 28 Noεμβρίου 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επικοινωνία με το Τμήμα Συντονισμού κα Υποστήριξης της Π.Υ.Σ.Υ. Στερεάς Ελλάδας

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη του ΟΤΕ στην τηλεφωνική γραμμή 22310 56221 του Τμήματος Συντονισμού και Υποστήριξης της ΠΥΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

 
Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που είναι ήδη αναρτημένα στη σχετική ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α., https://www.efka.gov.gr/el/periphereiake-yperesia-syntonismoy-yposterixes-pysy-stereas-elladas.    

 

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ