ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                  Αθήνα, 24 Noεμβρίου 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών λόγω ενημέρωσης βάσης δεδομένων από την ΗΔΙΚΑ

 

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι το Σάββατο 26/11/2022 από τις 7:00 μ.μ. και έως το πέρας των εργασιών, δε θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα που σχετίζονται με αναζήτηση στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας (π.χ. υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης), λόγω προγραμματισμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.   

 

                                                          Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ