ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                     Αθήνα, 24 Noεμβρίου 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Επικοινωνία με το Τμήμα Συντονισμού κα Υποστήριξης της Π.Υ.Σ.Υ. Στερεάς Ελλάδας

 

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι λόγω βλάβης του ΟΤΕ στην τηλεφωνική γραμμή 22310 56221 του Τμήματος Συντονισμού και Υποστήριξης της ΠΥΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας , η επικοινωνία των ασφαλισμένων με : το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης της Π.Υ.Σ.Υ. Στερεάς Ελλάδας  θα γίνεται μέσω e-mail στο:  pysy.stereas@efka.gov.gr
Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν.

 

                                                          Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ