Ανακοίνωση

Αθήνα, 17 Noεμβρίου 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επικοινωνία με την Τοπική Διεύθυνση Α΄ Ανατολικής Αττικής (Αχαρνές)

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του κοινού από την Τοπική Διεύθυνση Α΄ Ανατολικής Αττικής (Αχαρνές).
Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται από τις όμορες οργανικές μονάδες:

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ