ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022

 

Επικοινωνία με τις οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ στην Κεντρική Μακεδονία

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη του ΟΤΕ στο τηλεφωνικό κέντρο στο κτήριο επί της Αριστοτέλους 15-17 στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες των οργανικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ στην Κεντρική Μακεδονία (ΠΥΣΥ Κ. Μακεδονίας, Τοπική Διεύθυνση Α΄Θεσσαλονίκης, Δ/νση Γ΄ Απονομής Συντάξεων, Υποδ/νση Συντάξεων Αναπηρίας, τ Ατυχημάτων και Αποκατάστασης, Δ/νση Ασφάλισης, Β΄Απονομή Συντάξεων, Διεθνών Συντάξεων Βορείου Ελλάδος).

Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που είναι ήδη αναρτημένα στη σχετική ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Από τη Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α.