ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2022

Επικοινωνία με την Β΄ Τοπική Διεύθυνση Αχαΐας και το ΚΕΑΟ Πάτρας

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη του ΟΤΕ στο τηλεφωνικό κέντρο της Β΄ Τοπικής Διεύθυνσης Αχαΐας και του ΚΕΑΟ Πάτρας.

Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που είναι ήδη αναρτημένα στη σχετική ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Από τη Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α.