ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 24/08/2021

 

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Η Διοίκηση του e- ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Φορέα (www.efka.gov.gr) η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και ξεκινά πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι αρχίζει από τις 30/08/2021 και λήγει στις 13/09/2021.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων ολόκληρη η προκήρυξη με Αριθ. Πρωτ.:61577/23-08-2021, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα, είναι διαθέσιμες μέσω του παρακάτω συνδέσμου:  (https://www.efka.gov.gr/el/diagonismoi/prokeryxe-pleroses-theseon-eythynes-epipedoy-genikes-dieythynses-toy-elektronikoy).

    
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ