Ανακοίνωση

Αθήνα, 15/4/2021

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι  το Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης θα αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του από τις 15/04/21 έως και τις 22/04/21 στο πλαίσιο τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ για την λήψη μέτρων προστασίας διάδοσης του COVID-19 και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Θεσσαλονίκης. 

 

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ