Ανακοίνωση

Αθήνα, 23/03/2021

 

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι  η Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Λάρισας θα αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία της από τις 23.03.21 έως και τις 05.04.21 στο πλαίσιο τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ για την λήψη μέτρων προστασίας διάδοσης του COVID-19 και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λάρισας. 

 

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ