2. Περιφερειακές Υπηρεσίες ΠΥΣΥ Β. Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας για το MyEFKA Live

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.lesvos@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 22510-29001-1 εσωτ. 6
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.lesvos@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 22510-29001-1 εσωτ. 3
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.lesvos@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 22510-29001-1 εσωτ. 1
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.sint.td.lesvos@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 22510-29001-1 εσωτ. 2
5. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.par.td.lesvos@efka.gov.gr τηλέφωνα: 22510-29001-1 εσωτ. 4

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΛΗΜΝΟΥ
apoktm.myr@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 22540-22187

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.samos@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 22730-87604
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.samos@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 22730-89877
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.samos@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 22730-89893
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.sintpar.td.samos@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 22730-89872, 22730-23307

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ)
apoktm.ikarias@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 22750-23343

ΓΚΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΙΚΑΡΙΑ)
evdilos@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 22750-31190

ΓΚΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ (ΣΑΜΟΣ)
karlovasi@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 22733-50850

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΙΟΥ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.chios@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 22710-44463
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.chios@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 22710-44463
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.chios@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 22710-44463
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.sintpar.td.chios@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 22710-44463