11. Περιφερειακές Υπηρεσίες ΠΥΣΥ Κ. Μακεδονίας

Στοιχεία επικοινωνίας για το MyEFKA Live

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.athes@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2310294900, 2310294860, 2310294728
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.athes@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2310294898, 2310294895
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.athes@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2310294878, 2310394788
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.sint.td.athes@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2310294821, 2310294973, 2310294861
5. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.par.td.athes@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2310294884, 2310294978

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΚΕ.Π.Α.: tm.dioik.td.bthes@efka.gov.gr, tm.kepa.td.bthes@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2310597767-768
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.bthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310597711
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.bthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310597749
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.sint.td.bthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310597727
5. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.par.td.bthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310597712

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: td.cthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310981846
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.cthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310981810
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.cthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310981841
4. ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.asint.td.cthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310981823
5. ΤΜΗΜΑ Β' ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.bsint.td.cthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310981828
6. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.par.td.cthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310981817

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.dthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310408061
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.dthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310408028
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.dthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310408034
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.bsint.td.dthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310408039
5. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.par.td.dthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310408011
6. ΓΚΑ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ: mihaniona@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2392330380

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: td.dioik.td.stthes@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2310807109, 2310807110
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.stthes@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2310807134, 2310807177
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.stthes@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2310807117, 2310807112
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.sint.td.stthes@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2310807152, 2310807142
5. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.par.td.stthes@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2310807137, 2310807136

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.zthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310647929
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.zthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310647910
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.zthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310647926
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.asint.td.zthes@efka.gov.gr, tm.bsint.td.zthes@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2310647924, 2310647911
5. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.par.td.zthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310647922

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΟΣΜΟΣ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.hthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310777360
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.hthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310777318
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.hthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310777336
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.sint.td.hthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310777353
5. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.par.td.hthes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310777332

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΑΠΟΛΗ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.ththes@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2310564653, 2310564656
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.ththes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310564633, 2310564630
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.ththes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310564612, 2313324742
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.asint.td.ththes@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2310564679, 2310564631
5. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.par.td.ththes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310564636, 2310564637
6. ΓΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥ: stavros@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2397065571
7. ΓΚΑ ΛΑΓΚΑΔΑ: lagkada@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2394330621

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΙΩΝΙΑ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.ithes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310785322
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.ithes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310785394
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.ithes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310785371
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.sint.td.ithes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310785393
5. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.par.td.ithes@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2310785377

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ A΄ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΒΕΡΟΙΑ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.aimathias@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2331078045-78004
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.aimathias@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2331078023
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.aimathias@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2331078044
4.ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.par.td.aimathias@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2331078030
5. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.sint.td.aimathias@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2331078025-78029
6. ΑΤ ΝΑΟΥΣΑΣ: apoktm.naousa@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2332052625

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.bimathias@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2333027328
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.bimathias@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2333027328
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.bimathias@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2333024849
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.sint.td.bimathias@efka.gov.gr (για συντάξεις), tm.par.td.bimathias@efka.gov.gr (για παροχές), τηλέφωνα: 2333027328 (για συντάξεις), 2333027328 (για παροχές)

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΛΚΙΣ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.kilkis@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2341077097
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.kilkis@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2341024660
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.kilkis@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2341077115
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.sint.td.kilkis@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2341077113
5. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.par.td.kilkis@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2341024664
6. ΑΤ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ: apoktm.axioup@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2343032613

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ ΠΕΛΛΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.apellas@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2381036616
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.apellas@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2381051511
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.apellas@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2381036602
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.sintpar.td.apellas@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2381036610
5. ΑΤ ΑΡΙΔΑΙΑΣ: apoktm.arid@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2384021239
6. ΓΚΑ ΣΚΥΔΡΑΣ: skydra@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2381351962

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ ΠΕΛΛΑΣ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.bpellas@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2382084359
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.bpellas@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2382084353
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.bpellas@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2382084369
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.sintpar.td.bpellas@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2382084368

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕ.Π.Α,): tm.dioik.td.pierias@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2351077135, 2351046426, 2351046428
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.pierias@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2351045163, 2351045162
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.pierias@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2351045176, 2351049868
4. ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (τ. Ι.Κ.Α.): tm.asint.td.pierias@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2351045188, 2351031509
5. ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ο.Γ.Α.): tm.bsint.td.pierias@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2351045172, 2351049863
6. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.par.td.pierias@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2351045181, 2351045183

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.serron@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 23210-95909, 95926, 95911
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.serron@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 23210-95913, 95919, 95920, 95921, 95931
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.serron@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 23210-95923, 95922, 95917,95928, 95938,95929, 95924,95934,95944
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.asint.td.serron@efka.gov.gr, tm.bsint.td.serron@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 23210-95910, 95943, 95936, 95912, 95932, 95942, 95935
5. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.apar.td.serron@efka.gov.gr, tm.bpar.td.serron@efka.gov.gr, τηλέφωνα: α) 23210-95914, 95915, 95916, 95940, β) 23210-68030, 68045, 68066, 68069, 68041, 68035, 68040
6. ΑΤ ΝΙΓΡΗΤΑΣ: apoktm.nigr@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 23223-53409, 53449
7. ΓΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ: apoktm.sidir@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 23233-50281, 50282

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.chalkidikis@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2371021849
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.chalkidikis@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2371021845
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.chalkidikis@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2371023759
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.sint.td.chalkidikis@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2371021840
5. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.par.td.chalkidikis@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2371021846
6. ΑΤ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ: apoktm.nmoud@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2373021755