10. Περιφερειακές Υπηρεσίες ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας

Στοιχεία επικοινωνίας για το MyEFKA Live

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ' ΚΟΖΑΝΗΣ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ:
tm.dioik.td.akoz@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2461055849
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ:
tm.mitr.td.akoz@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2461026047
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ:
tm.asf.td.akoz@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2461055830, 2461055870
4. ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ :
tm.sint.td.akoz@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2461055825, 22461055877
5. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ:
tm.par.td.akoz@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2461055839

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ:
tm.dioik.td.bkoz@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2463055896
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ:
tm.mitr.td.bkoz@efka.gov.gr,τηλέφωνο:2463055892
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ:
tm.asf.td.bkoz@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2463055886
4. ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ:
tm.sintpar.td.bkoz@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2463055893
5. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ:
tm.sintpar.td.bkoz@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2463055895

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ:
tm.mitr.td.grev@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2462087683
2. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ:
tm.asf.td.grev@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2462087486
3. ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ:
tm.sintpar.td.grev@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2462087652
4. ΓΚΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ:
td.grev@efka.gov.gr τηλέφωνο:2462087683

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ:
tm.dioik.td.kast@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2467021627
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ:
tm.mitr.td.kast@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2467021625
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ:
tm.asf.td.kast@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2467021197
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ:
tm.sintpar.td.kast@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2467021054 (για συντάξεις), 2467021053 (για παροχές)

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ:
tm.dioik.td.flor@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2385046791
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ:
tm.mitr.td.flor@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2385044981
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ:
tm.asf.td.flor@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2385044994
4. ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ:
tm.sinpar.td.flor@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2385044984 (για συντάξεις), 2385044983 (για παροχές)
5. ΓΚΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ:
aminteo@efka.gov.gr, τηλέφωνο:2385350503