1. Περιφερειακές Υπηρεσίες ΠΥΣΥ Ν. Αιγαίου

Στοιχεία επικοινωνίας για το MyEFKA Live

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
1. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.adodek@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2241088380/2241088384
2. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.par.td.adodek@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2241088337/2241088393
3. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: tm.asint.td.adodek@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2241088364/2241088360
4. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.adodek@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2241088365/2241088355
5.ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.adodek@efka.gov.gr τηλέφωνα: 2241088383/2241088323

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΚΑΡΠΑΘΟΣ)
apoktm.karp@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2245022296

ΓΚΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ)
archaggelos@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2244360247

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  (ΚΑΛΥΜΝΟΣ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ : tm.dioikasf.td.bdodek@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2243028686
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ:  tm.mitr.td.bdodek@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2243023662
3. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.sintpar.td.bdodek@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2243050894

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΕΡΟΥ (ΛΕΡΟΣ)
apoktm.leros@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2247028247 /2247028245

ΓΚΑ ΠΑΤΜΟΥ (ΠΑΤΜΟΣ)
patmos@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2247031796

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΩΣ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ : tm.dioikasf.td.cdodek@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2242047302/2242047324
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ:  tm.mitr.td.cdodek@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2242047305/2242047321
3. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.sintpar.td.cdodek@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2242047328/2242047308

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.akiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2281080081
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.akiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2281080051/2281088203
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.akiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2281080005
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.sint.td.akiklades@efka.gov.gr (για συντάξεις)  tm.par.td.akiklades@efka.gov.gr (για παροχές), τηλέφωνα: 2281077831/2281083531

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (ΜΥΚΟΝΟΣ)
apoktm.myk@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2289022328

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΝΟΥ (ΤΗΝΟΣ)
apoktm.tinos@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2283022270/2283025842

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΝΑΞΟΣ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioik.td.bkiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2285026058
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.bkiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2285026075
3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ: tm.asf.td.bkiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2285026398
4. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.sintpar.td.bkiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2285026794

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΥ (ΠΑΡΟΣ)
apoktm.paros@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2284021339/2284028526

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΘΗΡΑ)
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: tm.dioikasf.td.ckiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνο: 2286027427
2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ: tm.mitr.td.ckiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2286034218
3. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ: tm.sintpar.td.ckiklades@efka.gov.gr, τηλέφωνα: 2286027425