Πίνακας Ανακοινώσεων

• Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε για τη δωρεάν διάθεση στο κοινό των τευχών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 157 απόφασης της 14ης συνεδρίασης στις 06/04/2023 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).
• Στην εγκύκλιο 32/2023 του e-Ε.Φ.Κ.Α. (https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/egkyklios-322023), θα βρείτε την ανωτέρω απόφαση και οδηγίες – ενέργειες για την υλοποίηση της.
• Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο περιοδικό «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» [ISSN 1105-5634 (ΕΝΤΥΠΟ), ISSN 2945-1167 (ONLINE)] (e-mail: deltio@efka.gov.gr, τηλ.: 2105213131 – 2105213133).