Επικοινωνία με τον e-ΕΦΚΑ

 • Σας ενημερώνουμε ότι δεν δύναται να απαντηθούν μηνύματα που ζητούν πληροφορίες οι οποίες περιέχουν στοιχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ποιο είναι το αποτέλεσμα των ΚΕΠΑ, πόσα χρήματα είναι η σύνταξη μου κ.λ.π).
 • Σας ενημερώνουμε ότι το μήνυμα που αποστέλλετε έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην χορήγηση πληροφοριών γενικού περιεχομένου. Δεν επέχει θέση έγγραφης αίτησης, ούτε παράγει έννομα αποτελέσματα. Αιτήσεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω των ειδικών εφαρμογών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα.
 • Για τα αιτήματα που δεν υπάρχει εφαρμογή παρακαλούμε να απευθύνεστε στα αρμόδια υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ.
 • Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία στην παρακάτω φόρμα, ανάλογα με την ιδιότητά σας

  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
  *ΑΜΚΑ: *ΑΜΚΑ: 
  *ΑΦΜ: *ΑΦΜ: 
  *ΑΔΤ/ΑΔ: *ΑΔΤ/ΑΔ: 
  Κάντε κλικ για να αντληθούν τα στοιχεία σας από το Μητρώο Ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ, εφόσον σε αυτό ταυτίζονται οι ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και ΑΔΤ. Διαφορετικά, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία.
  *ΕΠΩΝΥΜΟ: *ΕΠΩΝΥΜΟ:  
  *ΟΝΟΜΑ: *ΟΝΟΜΑ: 
  *ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: *ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 
  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
  *ΑΜΕ: *ΑΜΕ: 
  *ΑΦΜ: *ΑΦΜ: 
  Κάντε κλικ για να αντλήσετε την επωνυμία από το Μητρώο Εργοδοτών e-ΕΦΚΑ, εφόσον σε αυτό ταυτίζονται οι ΑΜΕ και ΑΦΜ. Διαφορετικά, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία.
  *ΕΠΩΝΥΜΙΑ: *ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
  *ΑΜΟΕ: *ΑΜΟΕ: 
  *ΑΦΜ: *ΑΦΜ: 
  Κάντε κλικ για να αντλήσετε την επωνυμία από το Μητρώο Οικοδομικών Έργων e-ΕΦΚΑ, εφόσον σε αυτό ταυτίζονται οι ΑΜΟΕ και ΑΦΜ. Διαφορετικά, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία.
  *ΕΠΩΝΥΜΙΑ: *ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  
  ΠΟΛΗ: ΠΟΛΗ: 
  ΤΚ: ΤΚ: 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:  
  *EMAIL: *EMAIL: 
  *ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: *ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:  
  *ΙΔΙΟΤΗΤΑ: *ΙΔΙΟΤΗΤΑ:  

  *ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:
    Ανανέωση
  *Κωδικός οπτικής επιβεβαίωσης: 
  Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να ελέγξετε πριν την υποβολή του μηνύματος σας, τις πληροφορίες που θα βρείτε στις συχνές ερωτήσεις. Επίσης ανατρέξτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ασφαλισμένους και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εργοδότες


  * Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.