Ζ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης (Πύλης Aξιού )

Ζ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης
(Πολυτεχνείου 1 / 54 626 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Τηλ. επικοινωνίας: 2310522560, 2310 597743 Fax: 2310-553943
e-mail: g.misth.thess@efka.gov.gr