Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ξάνθης

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ξάνθης
Aνδρ. Δημητρίου 1 / 67133 ΞANΘH

Τηλ. επικοινωνίας: 2541046761 / 2541046784, Fax: 2541046783
Τηλ. επικοινωνίας για Απονομές Συντάξεων: 2541046769 / 2541046792
e-mail: misth.xanthi@efka.gov.gr