Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης (Ιωνίας Θεσσαλονίκης)

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης
Βασ. Γεωργίου 27 / 57 008 - ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλ. επικοινωνίας: 2310785322, Fax: 2310-782404
Τηλ. επικοινωνίας για Απονομές Συντάξεων: 2310785390
e-mail: a.misth.thess@efka.gov.gr