Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Σερρών (Σερρών)

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Σερρών
Πριγκ. Χριστοφόρου 25 / 62 122 - ΣΕΡΡΕΣ

Τηλ. επικοινωνίας: 2321095926, 2321095927 Fax: 2321022812
Τηλ. επικοινωνίας για Απονομές Συντάξεων: 2321095914, 2321095916
e-mail: misth.serres@efka.gov.gr