Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φωκίδας (Αμφισσας)

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φωκίδας
Επισκόπου Φιλοθέου 12-14-16 / 33 100 - ΑΜΦΙΣΣΑ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2265028350, 2265022659, Fax: 2265022659
E-mail: misth.fokida@efka.gov.gr