Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας (Κυπαρισσίας)

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας
Πονηροπούλου 1 / 24 500 - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2761022241, Fax: 2761025131-2761025472
E-mail: misth.messinia@efka.gov.gr