Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κιλκίς (Αξιούπολης)

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κιλκίς
Σκρα Ραβινε 2/ 61 400 - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

Τηλ. επικοινωνίας: 2343032898, Fax: 2343032979, 2343032373
e-mail: a.misth.kilkis@efka.gov.gr