Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κέρκυρας (Κέρκυρας)

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κέρκυρας
9η Παρ. Θεοτόκη / 49 100 - ΚΕΡΚΥΡΑ

Τηλ. επικοινωνίας: 2661096805
Τηλ. επικοινωνίας για Απονομές Συντάξεων: 2661096846
e-mail: misth.kerkira@efka.gov.gr