Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου (Αλεξανδρούπολης)

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου
Ανατ. Θράκης 58 / 68 100 - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Τηλ. επικοινωνίας: 2551084644, Fax: 2551033184
Τηλ. επικοινωνίας για Απονομές Συντάξεων: 2551084629, 2551084649
e-mail: a.misth.evros@efka.gov.gr