Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χίου (Χίου)

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χίου
Λετσαίνης 1 / 82131 - ΧΙΟΣ

Τηλ. επικοινωνίας: 2271044463 / 22710-44466, Fax: 2271044465
Τηλ. επικοινωνίας για Απονομές Συντάξεων: 2271044463
e-mail: misth.hios@efka.gov.gr