Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χαλκιδικής (Πολύγυρου)

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χαλκιδικής
Στρατή Μυριβήλη 4 / 63 100 - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Τηλ. επικοινωνίας: 2371021849, Fax: 2371021839, 2371021842
e-mail: a.misth.chalkidiki@efka.gov.gr