Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τομέα (Αιγάλεω)

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τομέα
Περικλέους 28 και Ιωαννίνων 40 / 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ

Τηλ. Επικ.: 210-5386931, Fax: 210 5986284         
e-mail: a.misth.attikiathdit@efka.gov.gr

  • Tμήμα Διοικητικού
    Τ: 210 - 53.86.931 Τ: 210 - 53.86.934