Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική (Αγίου Στεφάνου)

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική
Τραπεζούντος 39 / 14 565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τηλ. Επικ.: 210 81.44.232, Fax: 210 - 62.16.172 
e-mail: a.misth.attikianat@efka.gov.gr