Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ

Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
(Μυλλέρου 13 - ΤΚ 104 36 - ΑΘΗΝΑ )
e-mail: asf.dei@efka.gov.gr

 

 • Διευθυντής
  Τ: 210 - 52.73.907, 52.73.9088
  Φ: 210 - 52.40.715
 • Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων
  Τ: 210 - 52.48.913
  Φ: 210 - 52.40.715
 • Υπάλληλοι
  Τ: 210 - 52.76.796 - 8
 • Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης - Προϊστάμενος
  Τ: 210 - 52.39.569 Φ: 210 - 52.30.731
 • Υπάλληλοι
  Τ: 210 - 52.73.821 Τ: 210 - 52.73.823 - 5 Τ: 210 - 52.73.831 Τ: 210 - 52.73.833 - 4 Τ: 210 - 52.73.788 - 9 Τ: 210 - 52.73.791
 • Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπείας
  Τ: 210 - 52.73.805 Φ: 210 - 50.40.863
 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου - Προϊστάμενος
  Τ: 210 - 52.73.780
  Φ: 210 - 52.30.368
 • Υπάλληλοι
  Τ: 210 - 52.73.756 Τ: 210 - 52.73.784 Τ: 210 - 52.73.801 Τ: 210 - 52.73.841
 • Τμήμα Λογιστηρίου
  Προϊστάμενος
  Τ: 210 - 52.40.741
  Φ: 210 - 52.30.368
  Υπάλληλοι
  Τ: 210 - 52.73.776
  Τ: 210 - 52.73.771 - 4