Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης ΤΣΕΑ

Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης ΤΣΕΑ
Τσόχα 22 & Σούτσου / 115 21 Αθήνα
Τηλ: 2108705902
e-mail: asf.isap@efka.gov.gr

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ: 210 - 87 05 989

ΤΜΗΜΑ ΔΜΘ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ: 210 -  87 05 933


ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ: 210 -  87 05 986

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Τ: 210 - 87 05 902
Φ: 210 - 87 05 943


ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚ/ΣΗΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ: 210 -  87 05 983
Τ: 210 -  87 05 912, 919, 920 
Φ: 210 - 87 05 944


ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ: 210 -  87 05 908, 981
Τ: 210 -  87 05 904, 910


ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΤΣΕΑΠΓΣΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ: 210 -  87 05 985
Τ: 210 -  87 05 927, 928, 930


ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ: 210 -  87 05 986